เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ณัฐพล ประทุมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม