ผู้สอน
นาย วินัย สุกใส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14277

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทย