เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปาณิศา รักถนอม

โรงเรียนเรียนวัดเจ็ดใน

สาระสำคัญ

ข้อมูลเป็นเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆ ที่เราสามารถรับรู้ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ