ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ป.6


ผู้สอน
นางสาว นวลลาวัลย์ ต๊ะลิสังวาลย์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ป.6

รหัสวิชา
1429

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหล่ายท่า

คำอธิบายวิชา

 

       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การใช้โปรแกรมไมโครซอฟเพาเวอร์พอยเบื้องต้น

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books