เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การใช้โปรแกรมไมโครซอฟเพาเวอร์พอยเบื้องต้น