MBC0301 57095.124 การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ
ผู้สอน

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
MBC0301 57095.124 การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14298

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.