การใช้งาน Google App

คำอธิบายชั้นเรียน

แนะนำการใช้งานขั้นพื้นฐาน สำหรับ Google Docs, Google Spreadsheet และ Google Presenation