ผู้สอน
รัฐการ เลียวรักษ์โอฬาร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การใช้งาน Google App


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14302

สถานศึกษา

สถาบันวิชาการ ทีโอที


คำอธิบายชั้นเรียน

แนะนำการใช้งานขั้นพื้นฐาน สำหรับ Google Docs, Google Spreadsheet และ Google Presenation