58-1 หลักการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ วท6003203 [14305]
ผู้สอน

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน


ชื่อชั้นเรียน
58-1 หลักการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ วท6003203 [14305]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14305

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

พฤหัสบดี 16/505 - 1/105 830-1205น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.