เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Sec 01 242-310 (2/57) Introduction to Algorithm and Complexity

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความเป็นมาและภาพรวมของขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีแบบพื้นฐาน การวิเคราะห์ความซับซ้อนขอบบนและระดับเฉลี่ย บิกโอ แนะนำกลยุทธ์ขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีแบบถี่ถ้วน ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ หลักการแบ่งแยกเพื่อเอาชนะ การย้อนรอย ขั้นตอนวิธีการคำนวณขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขอย่างง่าย การเรียงลำดับ การค้นหา ตารางแฮชกราฟ ขั้นตอนวิธีหาทางที่สั้นที่สุดขั้นตอนวิธีแบบกระจาย ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี ปัญหาแทร็กเทเบิล และปัญหาอินแทร็กเทเบิล กลุ่มปัญหาแบบพี เอ็นพี และเอ็นพีสมบูรณ์ ปัญหามาตรฐานแบบเอ็นพีสมบูรณ์