เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

437-214 (215) Modern Western Philosophy

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ทฤษฎีของปรัชญาเมธีตะวันตกยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ตั้งแต่ฟรานซิส เบคอน จนถึงอิมมานูเอล ค้านท์