ซอฟแวร์และการเลือกใช้
ผู้สอน

วิชัย พูลสาริกิจ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ซอฟแวร์และการเลือกใช้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14312

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง ซอฟแวร์และการเลือกใช้

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของซอฟต์แวร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.