ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel
ผู้สอน

วิชัย พูลสาริกิจ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14314

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Microsoft Excel


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.