Poultry production


ผู้สอน
ผศ.ดร. วัชระ แลน้อย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Poultry production

Class ID
14332

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
คำอธิบายวิชา

วิชาการผลิตสัตว์ปีก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)