ผู้สอน
ศกลวรรณ์ เลิศไชย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14342

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

รู้ความประวัติความเป็นมา การทำงาน องค์ระกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.