เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ข้อมูลเเละสารสนเทศชั้นป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ข้อมูลสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงควรศึกษาประเภท ความสำคัญของข้อมูลเเละสารสนเทศเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเเละสามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจเเก้ปัญหาต่างๆได้ทันที