ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สมกิจ แสนพันธ์

โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ สพปชพ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สอนภาษาไทย