ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมกิจ แสนพันธ์

โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ สพปชพ 1

ใช้สอนภาษาไทย