การแปลงเลขฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก สามารถแปลงค่าให้เป็นอีกเลขฐานหนึ่งได้ ด้วยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ และใช้โปรแกรม Calculator ที่ติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรมระบบของบริษัทไมโครซอฟท์ ซึ่งช่วยให้เกิดความแม่นยำและสะดวกในการแปลงเลขฐานมากยิ่งขึ้น