การแปลงเลขฐาน
ผู้สอน

กันต์นิภัทธิ์ บัวเผื่อน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การแปลงเลขฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14365

สถานศึกษา
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก สามารถแปลงค่าให้เป็นอีกเลขฐานหนึ่งได้ ด้วยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ และใช้โปรแกรม Calculator ที่ติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรมระบบของบริษัทไมโครซอฟท์ ซึ่งช่วยให้เกิดความแม่นยำและสะดวกในการแปลงเลขฐานมากยิ่งขึ้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.