ผู้สอน
ผศ.ดร. วัชระ แลน้อย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Livestock Production (1)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14366

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ สำหรับนิสิตสาขาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 1