หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2/57
ผู้สอน

มีสิทธิ์ ชัยมณี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2/57

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14369

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.