homeโครงการวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส.
personperson_add
โครงการวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส.

ผู้สอน
นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงการวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1437

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงการวิชาชีพ หลักสูตร ปวช.และ ปวส


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)