ผู้สอน
นฤมล บุญประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14390

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค(ปานอุทิศ)


คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.