ผู้สอน
Miss Yuwadee Leeben
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

925-426


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14392

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

Business Administration & Marketing