homeปวช. 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
person
ปวช. 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
นาง เยาวดี รุ่งเรือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช. 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1441

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

จำนวนผู้เรียน 31 คน ภาคเรียนที่ 6 ครูธีระวัฒน์   ไชยพันธ์ ที่ปรึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)