0041001 Mathematics and computer in Daily Life วศกภาคปกติ 1/58

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดให้นักศึกษา สาขา วิศวกรรมก่อโยธา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา2558

ลงเรียนวันพฤหัสฯ 09.00-12.00 น