เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

0041001 Mathematics and computer in Daily Life วศกภาคปกติ 1/58

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เปิดให้นักศึกษา สาขา วิศวกรรมก่อโยธา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา2558

ลงเรียนวันพฤหัสฯ 09.00-12.00 น