homeเวชระเบียนสถาบันราชประชาสมาสัย
personperson_add
เวชระเบียนสถาบันราชประชาสมาสัย

ผู้สอน
person
chotima sriyabhaiya
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เวชระเบียนสถาบันราชประชาสมาสัย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1442

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่  ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานเวชระเบียน  สถาบันราชประชาสมาสัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)