ผู้สอน
อภิวัฒน์ พาดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14425

สถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5