ผู้สอน
สุวิทย์ ไวยกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14426

สถานศึกษา

ร.ร.ประถมสาธิต


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6