ผู้สอน
พรพิมล หมอนคุด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14427

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดพระญาติการาม(ศุภสุขบำรุง)


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5