เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประภัสสร ฤกขะวุฒิกุล

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1