เทคโนโลยีสารสนเทศ

ณริสา มีแก้ว

โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5