เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นะดา ขันธศักดิ์

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5