ม.4/1

ผู้สอน
person
นาย ชาคริต เอี่ยมเจริญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.4/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1444

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนวิชานี้จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)