เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จิรภรณ์ นุชนวล

โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) นี้ เป็นวิชาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5