คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อัยระวิน เถรสุวรรณ

โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1