เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อัยระวิน เถรสุวรรณ

โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1