การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อภิยุทธ์ ศรีเมือง

โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1