การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

ธิติมา กิจกระจ่าง

โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค(ปานอุทิศ)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5