ง21248 วิชา การนำเสนอข้อมูล
ผู้สอน

เกษมศักดิ์ พันธุ์งาม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ง21248 วิชา การนำเสนอข้อมูล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14447

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.