คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ผู้สอน

จิรพนธ์ มงคลเกตุ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14450

สถานศึกษา
ร.ร.เสนาบดี

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.