คอมพิวเตอร์

อลิสา ชมภูนุช

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1