ผู้สอน
นวทัศน์ ศรีกระจ่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14455

สถานศึกษา

โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)


คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4