ผู้สอน
พรกนก ประเสริฐคงแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14464

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดยม


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปปีที่ 6