เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรรณิกา สาายหยุด

โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3