การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชลดา ทองจันทร์

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3