เทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จิรประภา ธัญญะชาติ

โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1