การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กัญจิรา แก้วคงเมือง

โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ป.2