ภาษาซีเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ณัฐกุล ฤกษ์สง่า

โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

มัธยมศึกษาปีที่6