ภาษาซีเบื้องต้น

ณัฐกุล ฤกษ์สง่า

โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่6