homeมัธยมศึกษาตอนปลาย
personperson_add
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้สอน
person
นาย นรวีร์ เสาแบน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1449

สถานศึกษา
กศน.ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

 

กศน.ตำบลลาดหลุมแก้ว 


ยินดีต้อนรับ


นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๕๕

มีเรียนเฉพาะวิชาเลือก ดังนี้

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)