homeมัธยมศึกษาตอนปลาย
person
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้สอน
นาย นรวีร์ เสาแบน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1449

สถานศึกษา
กศน.ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

คำอธิบายวิชา

 

กศน.ตำบลลาดหลุมแก้ว 


ยินดีต้อนรับ


นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๕๕

มีเรียนเฉพาะวิชาเลือก ดังนี้

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)