ผู้สอน
สวลี มูลวณิชย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ปวส 1/10 ปวส 1/12


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14496

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ


คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบปฏิบัติการ