TSDL


ผู้สอน
นาย ธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฎาธร
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 13 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
TSDL

รหัสวิชา
145

สถานศึกษา
สถาบันพงศ์อมรินทร์เพื่อการพัฒนาสังคม

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนแห่งการปลูกรากแก้วแห่งปัญญา เพื่อการพัฒนาให้ยั่งยืน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books