4106103 คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่ม 1 /58
ผู้สอน

นาย อิมรอน แวมง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
4106103 คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่ม 1 /58

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14509

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

4106103 คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่ม 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.