ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ราชนาวี มณีรัตน์

โรงเรียนบ้านหนองญาติ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์